آزمایش غربالگری نوزاد

گردشگری سلامت
دوربین‌های گوشی‌های هوشمند می‌توانند دیابت را با دقت ۸۰ درصد تشخیص دهند
آگوست 22, 2020
گردشگری سلامت
رشد مجدد غضروف مفصل در موش های آرتریتیک با ترشح سلول های بنیادی
آگوست 23, 2020

آزمایش غربالگری نوزاد

برای انجام آزمایش غربالگری، قطره‌ای ازخون پاشنه پای نوزاد (با شرایطی که در مجموعه استانداردهای آزمایشگاهی برنامه PKU در دستورالعمل کشوری برنامه ذکر شده است)، بر روی کاغذ فیلتر گرفته می‌شود و به روش رنگ سنجی (جزئیات روش در متن استانداردهای تشخیص آزمایشگاهی در برنامه کنترل PKU آمده است)، مقدار PHE تعیین می شود.
در صورتی که از نوزاد قبل از گذشت ۴۸ ساعت از عمر خونگیری شود و یا به هر دلیل در زمان خونگیری تغذیه کافی با شیر نشده باشد، آزمایش بصورت کاذب، منفی می شود. در این شرایط باید در زمانی که نوزاد به مدت ۷۲ ساعت از شیر تغذیه شده باشد، خونگیری و آزمایش، مجدداً تکرار شود.
در حالاتی نظیر دیالیز، تزریق خون، تغذیه خوراکی یا وریدی با مواد کم پروتئین، NPO بودن و شرایطی نظیر اینها که مانع افزایش PHE خون می‌شود، آزمایش PHE نوزاد می‌تواند بصورت کاذب منفی شود. در هر یک از این حالات باید بعد از رفع عامل (زمان رفع عامل را پزشک معالج تعیین می‌کند و باید برای هر نوزاد بستری در بیمارستان توسط پزشک در پرونده ترخیص زمان مناسب آزمایش غربالگری را ثبت و به والدین آموزش) و در شرایطی که تغذیه نوزاد به مدت ۷۲ ساعت با شیر صورت گرفته باشد، نمونه گیری و آزمایش مجدد به روش ذکر شده، صورت گیرد.
در حالاتی نظیر بیماری‌های کبد، نارسی نوزاد، ابتلای مادر به PKU، هیپرالیمانتاسیون، آزمایش غربالگری می‌تواند بصورت کاذب مثبت شود. نکته: همچنین اشکالات تکنیکی می تواند بصورت کاذب منجر به مثبت یا منفی شدن آزمایش غربالگری نوزاد شود. در این موارد نیز باید نمونه گیری و آزمایش غربالگری تکرار و نتایج مجدداً ارزیابی شود.

#گردشگری #سلامت #پزشک #پزشکی #دندانپزشک #دکتر #گردشگری_سلامت #توریست #چشم_پزشک #پرستار #بین_الملل #ویروس #درمان

mjs
mjs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *