اقلام بهداشتی

آوریل 30, 2020
گردشگری سلامت

سقف قیمت فروش اقلام حفاظت فردی اعلام شد

سقف قیمت فروش توزیع کننده (پخش) و مصرف کننده نهایی اقلام حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک پزشکی از طریق داروخانه اعلام شد.