آوریل 20, 2020

رباتی برای کشتن باکتری و مبارزه با کووید-۱۹

محققان “مرکز پزشکی دانشگاه ویرجینیا” اخیرا موفق به توسعه رباتی شده‌اند که به آنها در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ و کشتن یک باکتری خاص در بیمارستان‌ها کمک می‌کند.