می 2, 2020
گردشگری سلامت

توصیه‌های تغذیه‌ای برای سالم ماندن ریه

ویروس کرونا می‌تواند تمام گروه‌های سنی را تحت تاثیر قرار دهد و یکی از نکات مهم آن است که فرد بداند می‌تواند در کاهش مشکلات ناشی از بیماری و سالم ماندن ریه ها کمک کند.