ژوئن 6, 2020
گردشگری سلامت

تولید پیش‌بند تجزیه پذیر مطب

پیش‌بند تجزیه پذیر مطب با خواص مکانیکی بهبود یافته و تخریب پذیری در یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید.