ژوئن 13, 2020
گردشگری سلامت

کارکرد موجودات زنده میکروسکوپی در پاکسازی محیط

انتشار روزافزون فلزات سنگین در محیط زیست توسط صنایع مختلف، امروزه بسیاری از ممالک دنیا را دچار مشکلات عدیده کرده است. محققان کشورمان برای رهایی از این معضل، استفاده از برخی باکتری‌ها و قارچ‌های و موجودات زنده میکروسکوپی را پیشنهاد کرده‌اند.