کم خوابی

ژوئن 10, 2020
گردشگری سلامت

نقش مولکول‌های روده در مرگ زودرس ناشی از کم خوابی

محققان دانشگاه هاروارد با آزمایش روی مدل‌های حیوانی، مولکول‌هایی را در روده شناسایی کردند که در مرگ زودرس ناشی از کم خوابی ، نقش موثری دارند.