اکتبر 23, 2021

شیوع کرونا فرصت مناسبی برای احیای غارهای کشور بود

دبیر کارگروه غارشناسی کشور گفت: شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن متوقف شدن فعالیت های گردشگری در حوزه غارها فرصتی بسیار مناسبی برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به این عرصه های طبیعی و احیای آن بود.