خدمات شنوایی سنجی خدمات شنوایی سنجی
13 ژانویه

خدمات شنوایی سنجی

By 
(0 votes)

خدمات شنوایی سنجی ارائه شده توسط ظفرمد:

 

  • ادیومتری تون خالص و گفتاری (PTA-SRT-SDS)

  • ادیومتری ایمیتانس جهت بررسی گوش میانی و شیپور استاش (Tympanometry, Acoustic Reflex- ETFT)

  • تست فیزیولوژیک OAE جهت ارزیابی گوش داخلی و ارزیابی شنوایی نوزادان

  • تست الکتروفیزیولوژیک ABR جهت ارزیابی شنوایی و تشخیص ضایعات سیستم عصبی شنوایی

  • تست الکتروفیزیولوژیک ABR و ASSR جهت ارزیابی شنوایی اطفال

  • تست الکتروکوکئوگرافی جهت ارزیابی حلزون گوش داخلی (ECOG)

  • غربالگری و ارزیابی شنوایی نوزادان (OAE)

  • تست الکتروفیزولوژیک VNG، VEMP جهت ارزیابی سیستم تعادل گوش داخلی

  • مشاوره، ارزیابی، ارائه و فیتینگ انواع سمعک‌ها و وسایل کمک شنوایی برای تمامی گروه‌های سنی

  • قالب‌گیری گوش جهت سمعک، قالب ضد صوت و ضد آب

Read 3690 times

عضو خبرنامه شوید

برای دریافت اخبار ما،ایمیلتان را وارد کنید

نگران نباشید، ما برایتان اسپم نخواهیم فرستاد